Přehled hospodaření ČBA za rok 2021

Česká bonsajová asociace

 

Přehled hospodaření za rok 2021

Výdaje:

20 037,- Kč         reklama v časopise Ing Stropnický

52 385,- Kč         ubytování

92 074,- Kč         reklamní práce, tisk plakátů,propagace na výstavě, výroba cen a diplomů

20 200,- Kč         svoz exponátů

13 800,- Kč         materiál do soutěže mladých talentů

2 600,-   Kč          poplatky svazu floristů

3 000,-   Kč         zpracování účetnictví        

1 452,-   Kč         doména

35 995,- Kč         Raffael Torres

25 000,- Kč         Willi Evenepoel

4 370,-   Kč         H. Obermayer

762,-       Kč         poplatky ESA

37 540,-  Kč       cestovné

309 215,- Kč      náklady celkem

Příjmy:

96 800,- Kč        od Výstaviště Kroměříž

34 200,-Kč        příspěvky od členů

55 350,- Kč       vybráno na výstavě-ubytování, prodej triček a časopisů

186 350,-Kč      Celkem příjmy

-122 865,- Kč    Rozdíl    vykryt zůstatkem z roku 2020 a vlastním vkladem prezidenta Ivana Macháčka

Zpracovala : Zbyňka Drncová

Hlavní obrázek článku
O autorovi

Lukáš Nehyba

Zjistit více

Fotografie k článku