Č E S K Á    B O N S A J O V Á    A S O C I A C E
 ČBA   AKCE   ČLÁNKY   GALERIE   ČASOPIS   VÝSTAVA   
© Dan Pánek   2009
Anglická verze: Tom Benda
 Česká bonsajová asociace  Členem asociace se může stát každý zájemce. Roční příspěvek číní 250 Kč.

    č.ú: 168 030 668/0300 Československá obchodní banka.

         

Členské výhody

   - Volný vstup na akce pořádané ČBA a slevy na workshopy ČBA
   - Možnost bezplatně vystavovat na celostátní výstavě ČBA
   - Možnost zúčastnit se soutěže mladých talentů (vítěz reprezentuje ČR na EBA)
        
 
Seznam členů ČBA 2016

Přihlášky nových členů

V případě zájmu o členství nám zasílejte následující údaje:
Celé jméno
Úplná adresa včetně PSČ
volitelně tel., fax či email

Přihlášky posílejte na adresu

Bronislav Černý
Akátová 2913
440 01 Louny
tel. 605 448 404
e-mail: cernyb1@seznam.cz