Č E S K Á    B O N S A J O V Á    A S O C I A C E
 ČBA   AKCE   ČLÁNKY   GALERIE   ČASOPIS   VÝSTAVA   
© Dan Pánek   2009
Anglická verze: Tom Benda
 Předplatné časopisu BONSAI    

Předplatné časopisu Bonsai

Česká republika
Česká pošta, sp.p.
oddělení periodického tisku
Olšanská 38/9
225 99 Praha 3


Členové ČBA dostávají časopis automaticky - viz členství v ČBA.