Č E S K Á    B O N S A J O V Á    A S O C I A C E
 ČBA   AKCE   ČLÁNKY   GALERIE   ČASOPIS   VÝSTAVA   
© Dan Pánek   2009
Anglická verze: Tom Benda
Česká bonsajová asociace
24.9.2021 - 26.9.2021 Výstaviště Floria Kroměříž

XXIV Národní výstava Kroměříž 2021

Typ akce: Výstava bonsají Vstupné:
Pořadatel: Česká bonsajová asociace Články:Národní výstava v Kroměříži - pozvánka
Program národní výstavy v Kroměříži
Nabídka svozu stromů na výstavu v Kroměříži
Posunutí termínu přihlášek
Jalovce pro členy zdarma při účasti na soutěži
Slovo prezidenta ČBA II/2021