Demo Děčín 2009 - sobota

Hotový základ před nadrátováním