Jirny 2009

Řada zajímavých pohledových stran, dobrý pohyb, mrtvé dřevo...