Jirny 2009

Tom Benda a Pavel Slovák. Že by výhružný postoj?