Pár stromů Kroměříž 2014

Korejský habr Jana Bučila