Bonsaje - Jihlava 2012

Na výstavě bylo několik shohinových skříní