Bonsaje - Jihlava 2012

Strom roku v bližším pohledu