Demo - Marc Noelandrs (Vídeň 2008)

Následuje dlouhá rozprava o možnostech budoucího tvaru.