Talenti 2010

Natvarovaný strom - J. Culek, jeden ze soutěžících, kteří by potřebovali více času