Michal Budík a ČBA v MerklíněZdařilá společná akce Bonsai Merklín a ČBA
První sobotu měsíce září se na zámku v Merklíně uskutečnilo tradiční podzimní akce seskupení Bonsai Merklín tentokrát v atraktivním spojení se setkáním členů České bonsajové asociace.
Lákadlem nebyla jenom avizovaná možnost nákupu a prodeje hlavně rostlinného materiálu, na návštěvníky čekala taky možnost konzultací o potenciálu vlastního stromu, vhodnost výběru misky a další praktické rady a doporučení v podání lektorů Václava Stropka, Marka Pišla a Jaroslava Glasera. ČBA přispěla ke zdaru společné akce zajištěním přednášky Michala Budíka na téma pěstování bonsají z borovice v tuzemských podmínkách. Na 60 pozorných a aktivních diváků vyslechlo a shlédlo velmi hodnotnou prezentaci o pěstování borovic u nás od A do Z. Michal si dal s přípravou záležet a tak bylo mluvené slovo doplňováno velkými fotografiemi, nákresy a kresbami a, co bylo asi nejhodnotnější, živými rostlinami z jeho sbírky, na kterých deklaroval výsledky svých bádání, pokusů a ověřování. Zájem posluchačů o prezentovanou tematiku byl enormní a tak se původně plánovaná dvouhodinová přednáška protáhla skoro na dvojnásobek času. Zasloužila se o to hlavně živá diskuze, která se strhla ve stoje kolem stolu s Michalovými exponáty. Nakonec mnozí diváci, ale spíše spoluúčinkující, vyjádřili velkou spokojenost nad scénářem tohoto letos již třetího setkání členů ČBA a vyjadřovali naději, že se podobné akce budou opakovat i v budoucnu. Naše poděkování a uznání patří Michalovi Budíkovi za velmi profesionálně zvládnutou prezentaci, která splnila, ale i předčila očekávání organizátorů. Litovat může jedině ten, kdo tam nebyl.
Součástí setkání byla taky tradiční výstava suiseki doplněná o přednášku a ukázku výroby dai pod vedením M. Dlouhé, K. Moulise a Z. Drncové. Stojí za zmínku, že se Zbyňka Drncová po valné hromadě ČBA v Olomouci na jaře letošního roku stala členkou výboru ČBA.
Velké poděkování nás všech rozhodně patří Karlovi Vošahlíkovi z Merklína a kolektivu organizátorů této tradiční akce semknutých kolem něj.
Věřím, že tato velmi zdařilá společná akce a spolupráce mezi Bonsai Merklín a Českou bonsajovou asociací bude v budoucnu dále prohlubována a rozvíjena.
Září 2019
Ivan Macháček
Prezident ČBA
Autor a foto: ČBA