XX. Národní výstava Česká bonsajová asociace

Zápis Valná hromada ČBA Kroměříž 1.10.2017
Jednání Valné hromady se řídilo Programem VH, který je přílohou č.1 tohoto zápisu.

ad.2. VH souhlasí s Programem , pro je 100% účastníků

ad.3. Zpráva o činnosti za uplynulé období se zaměřila na 2 hlavní témata :
1. Vytvoření Plánu aktivit a výhod pro členy ČBA na rok 2018
Tento Plán je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
První společná akce se bude konat 27.1. 2018 v Libčanech.
2. Příprava XX. Národní výstavy Kroměříž 2017
Bylo vysloveno poděkování a uznání hlavním organizátorům ze strany ČBA, zejména pak Liboru Slatinkovi, Pavle Vránové, a Igorovi Bártovi.
Na přípravě se aktivně podílelo 12 členů.

ad.4. Byla prezentována Zpráva o hospodaření za uplynulé období ( 2016)
Příjmy : 160 281,74 Kč
Výdaje : 128 802,23 Kč
ad.5. Kontrola úkolů z VH 2016
• Vydání ročenky k XX. Výročí ČBA … SPLNĚNO
• Zasílat příspěvky na web ČBA a Bonsai-dnes … SPLNĚNO částečně
ad.6. Volba výboru
• Mandátní komise : I. Bárta, Š. Čermáková, Š. Jásenská / pro 100%
• Volební komise : M. Zmrzlá, A. Krajčová, J. Culek / pro 100%
Volba : kandidát pro proti zdržel se výsledek volby
V. Novák 28 0 1 zvolen
I. Macháček 28 0 1 zvolen
L. Slatinka 28 0 1 zvolen
J. Novák 28 0 1 zvolen
P. Vránová 28 0 1 zvolena
M. Karpíšek 5 11 12 nezvolen

Výbor ČBA bude nadále fungovat ve složení :
Ivan Macháček, Václav Novák, Jiří Novák, Pavla Vránová, Libor Slatinka

Volba Presidenta ČBA
Ivan Macháček / pro 100%

Vyjádření Volební komise : volba proběhla dle platných regulí

ad.7. Plán činností, aktivit a práce na 2018
Hlavní činnost bude zaměřena na plnění Plánu aktivit … viz příloha č.2 a na zajištění a organizaci Národní výstavy a VH ČBA v roce 2018 .

ad.8. Výstava a VH ČBA 2018 se uskuteční na zámku v Děčíně pravděpodobně v termínu kolem 21.9.2018. Hlavním organizátorem bude opět Libor Slatinka

ad.9. Vítězem NTC ČBA 2017 se stal Karel Haupt

ad.10. Strom roku : Jan Culek
Suiseki roku : Atelier Klika a Kuřátková
Diskuse :
• ČBA vydá kalendář na rok 2019- dodání na základě objednávky
• Pro rok 2018 dojde k navýšení ročního příspěvku ČBA na 300,- Kč
• Složenky budou stávajícím členům doručeny poštou
• Václav Novák se stal Čestným presidentem ČBA

Příloha č.1
VH ČBA schvaluje : Zprávu o činnosti za uplynulé období ,Zprávu o hospodaření za uplynulé období, výsledky kontroly úkolů z VH 2016, Zprávu Volební komise, Plán činnosti , aktivit a práce na 2018

Příloha č.2
VH ukládá výboru ČBA :
• Vydat kalendář 2019 do příští VH v roce 2018
• Rozeslat složenky k zaplacení ročního příspěvku do 31.12. 2017
• Plnit Plán aktivit a výhod pro členy na rok 2018
• Aktualizovat Stanovy ČBA
• Aktualizovat registraci ČBA


Vyjádření Mandátní komise : VH proběhla v mezích pravidel a regulí pro její konání.


Zapsal : Ivan Macháček 4.10.2017Autor a foto: ČBA

Další odkazy k akci "XX. Národní výstava" na stránkách ČBA

Galerie:Valentin Brose gallery
Další odkazy k akci "XX. Národní výstava" na internetu

  Formulář - přihláška exponátůKomentáře k článku :

  K článku nejsou žádné komentáře.Přidat komentář :
Jméno Email
Titulek komentáře
Komentář
Doplň kontrolní součet: šest a sedm