Valná hromada ČBA

V neděli 1.10.2017 na výstavě v Kroměříži proběhne valná hromada.


PROGRAM

Registrace , presence
Program VH – hlasování o souhlasu
Zpráva o činnosti za uplynulé období
Zpráva o hospodaření za uplynulé období
Valná hromada 2016 – kontrola splnění plánu aktivit
Volba výboru ČBA
Presentace kandidátů
Volba mandátního výboru
Volba volebního výboru
Volba
Plán činností , aktivit a práce 2017/2018
ČBA výstava a VH 2018
Vyhodnocení ČBA NTC 2017
Vyhodnocení Stromu a Suiseki roku 2017
Diskuse / AOB
Závěr
Autor a foto: ČBA

Další odkazy k akci "XX. Národní výstava" na stránkách ČBA

Článek:Zápis Valná hromada ČBA Kroměříž 1.10.2017
Galerie:Valentin Brose gallery
Další odkazy k akci "XX. Národní výstava" na internetu

  Formulář - přihláška exponátů