Noelanders a EBA 2017 Česká bonsajová asociace

Výběr stromů vystavených na EBA za ČBA

Na výstavu EBA 2017, pořádané souběžně s Noelanders Trophy může ČBA nominovat 5 stromů. Výběr stromů rozhodne výbor ČBA. Preferovány samozřejmě budou stromy vystavené na národní výstavě v Kroměříži, nicméně vystavování bonsají je v řadě případů i sezonní záležitost, takže podmínka to není. Pokud chce některý člen ČBA vystavit svůj strom na EBA, nechť se obrátí na Václava Nováka do konce října 2016.


Podmínky z EBA

EBA kongres a výstava 2017
EBA výstava a kongres se uskuteční v Limburghal , Genk, Belgie od 3.2. 2017 , zahajovací ceremoniál bude v pátek 3.2. 2017 večer, ukončení akce v neděli 5.2. 2017.
Akce je organizována Belgickou Bonsajovou Asociací ve spolupráci s Federací Belgických Bonsai Klubů. Tato akce bude konána souběžně s Noelanders Trophy XVIII – mezinárodně uznávanou bonsai akcí. Informace lze nalézt na www.eba2017.be.
ČBA je na tuto akcí zvána jako členská organizace EBA k vystavení 5ti bonsají v sekci Výstava EBA.
Každá členská země EBA smí vystavit pouze 5 stromů. Výběr těchto stromů je v kompetenci národní organizace , v našem případě ČBA. Seznam stromů vybraných k výstavě zašle organizátorům reprezentant národní organizace, v našem případě to je Ivan Macháček. Povinně musí být stromy registrovány jeho osobou online na www.eba2017.be.
Na výstavě budou stromy aranžovány podle estetických měřítek, ne podle země vystavovatele. Organizátoři se budou snažit vytvořit harmonickou kompozici ze zhruba 20 stromů v každé řadě stolů.
Stromy v EBA sekci budou vystaveny ve stejném duchu jako stromy v sekci Noelanders Trophy , ale budou zřetelně odděleny.
Je důležité vědět, že stromy na EBA výstavu musí být registrovány samostatně , odděleně od stromů registrovaných na Noelanders Trophy. Je samozřejmé, že stejný strom nesmí být registrován na obě výstavy.
Stromy určené pro Noelanders Trophy musí být registrovány samostatně – odděleně.

Original
Dear EBA Member,
European Bonsai Associaton Convention 2017
The EBA Convention 2017 will be located in the ‘Limburghal’, Genk, Belgium from February 3th ,with the opening ceremony on Friday evening, the event concludes at the end of Sunday 5th. Please find flyer attached.
The local organisation is the Bonsai Association Belgium in conjunction with the Federation of Belgian Bonsai Clubs. The EBA Convention will take place alongside the internationally known bonsai event, ‘Noelanders Trophy XVIII’.
Further information on www.eba2017.be .
As a member country of the European Bonsai Association, your country is invited to exhibit five bonsai in the EBA section of the Exhibition. Each country is allowed to exhibit a maximum of five trees. The selection of these bonsai will be made by your own national organisation. Your national representative should forward a list of the five trees selected to ebatree@eba2017.be .
These trees must be registered by you online at www.eba2017.be
The arrangement of the bonsai in the exhibiition will be based on the aesthetics of the arrangement, not on their country of origin. The organisers intend to build a harmonious overall composition of over 20 bonsai on each row of tables.
The EBA trees will be exhibited in the same way, but on separate rows separate from those registered for the Noelanders Trophy.
Please note, bonsai for the Noelanders Trophy requires seperate registration from those registered for the EBA exhibition. Obviously it is not possible to register the same tree for both exhibitions even if they are in the same exhibition hall.
Any trees you may wish to register for the Noelanders Trophy exhibition must be done separately.
For extra information, please email Luc Nagels, the Secretary of Bonsai Association Belgium at secretaris@bonsaiassociation.be .

Kind regards
Autor a foto: ČBA

Další odkazy k akci "Noelanders a EBA 2017" na stránkách ČBA

Článek:Nominace stromů na EBA 2017
Komentáře k článku :

14.7.2017 06:09ronrogersronrogers93@yahoo.com
thanks
National Exhibition in Kroměříž details are good to learn from here.Thanks a lot for sharing this and I love this a lot.Thanks for sharing this nice post.Looks s o good and happy for reading.Main idea of your essay topic must be cleared and you must write it in an excellent way. If you have you can write it well by taking help from custom essay writing services, it will be get through internet. Refer custom essay.Visit https://www.essayguardian.com/.Přidat komentář :
Jméno Email
Titulek komentáře
Komentář
Doplň kontrolní součet: šest a sedm