Slovenská národní výstava 2013

Pořadatel akce
Pořádá Slovenská bonsajová asociácia
WWW bonsai-sba.sk/

Místo konání akce
Název Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Email botgard@upjs.sk
WWW www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/
Adresa Košice
Mánesova 23
PSČ 043 5